Toppingy

Polevy (toppingy) pro ochucení a ozdobení palačinekzmrzliny a vaflí.